teamcoaching

Reijmers Coaching helpt tevens teams naar een meer volwassen niveau van functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het systeemdenken. Dit laat zien hoe teamleden elkaar beïnvloeden. Ontdek samen de patronen en doorbreek deze waar nodig. Van M1 naar ...

  • M1 Los zand, is een team, dat eigenlijk geen team is, maar een bundeling van individuen.

  • M2 Subgroepjes, hier is een begin van een team, maar de grenzen moeten nog worden verkend.

  • M3 Gesloten team, helderheid in normen. Alleen het is nog niet naar buiten gericht.

  • M4 Open team, resultaatverantwoordelijk en zelfsturend. Het ultieme doel.

Ga de uitdaging aan met de teamleden. Kijk hoe ver je kunt komen in het elkaar vinden en verschillen kunt gaan overbruggen. Ook hier geldt weer het motto: IF NOT NOW, WHEN...

Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.