re-integratie

Goede re-integratie is voor elke organisatie, groot en klein, een uitdaging. Veel partijen zitten aan tafel, complexe wettelijke verplichtingen, probeer daar maar eens goed uit te komen...

Ook hier is het motto IF NOT NOW, WHEN... Hoe sneller je een re-integratie inzet, des te beter is het voor alle partijen. Zowel de werkgever als de werknemer zijn daarbij gebaat.

Reijmers Coaching is ervaren in Spoor 1 en Spoor 2 trajecten, kent de Wet Verbetering Poortwachter, is bekend met de uitgangspunten van het UWV. De kortste weg naar passende arbeid is het doel.

Daarbij is ervaring opgedaan met complexe casuïstiek, zoals bedrijfsongevallen en zelfs PTSS, in organisaties met een grote diversiteit aan stakeholders. Een goede koers varen vraagt dan rust, overzicht en doorzettingsvermogen.

Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.