MOBILITEIT of Coachpool

Elke mobiliteitsafdeling of Coachpool kan onderbezet raken door ziekte, uitstroom of piekdrukte. Dan is het een uitkomst om een flexibele schil in te richten.

Reijmers Coaching kan daarbij betrokken worden. Als mobiliteitsadviseur, loopbaancoach, coördinator, trajectmanager, projectleider/ -deelnemer kan Henk Reijmers ingehuurd worden. Hij neemt ervaringen en best practices van organisaties groot en klein mee:

  • Nationale Politie

  • Waterschappen

  • Ministeries (EZ, BZK)

  • Shared Service Centers

  • Universiteiten (TU Delft)

  • Diensten als RWS

  • Veiligheidsregio's

  • Gemeenten

Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.